Banner

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR už piaty ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy. 

Uzávierka súťaže bude 11. 10. 2017.

Kategória I: študenti stredných škôl
Kategória II: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Hodnotiaca komisia vyberie fotografie, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto fotografií komisia vyberie víťazov v jednotlivých kategóriách. Hodnotiaca komisia ocení v každej kategórií jednu fotografiu. Viac informácií nájdete tu:

ŠtatútPravidláPlagát, Pozvánka