Harmonogram prijímacích skúšok na doktorandské štúdium na ak. rok 2017/18
Uskutocnia sa v stredu 7. júna 2017 od 8:30 hod. v kinosále BARCO FTF VSMU, Svoradova 2/A, Bratislava.

č. čas meno a priezvisko štud. program forma školiteľ téma
1. 9:00 Mgr. art. Michal Šabík KTaVE – VE interná prof. Ľudovít Labík, ArtD. Praktická časť: Full body scan – interpretácia FBS vo filmovom diele.
Teoretická časť: Technicko-umelecké predpoklady realizácie technológie skenovania ľudského tela pre využitie vo filmovom priemysle.
2. 9:20 Mgr. art. Alexandra Jonášová SaZS – SS interná doc. Maroš Šlapeta, ArtD. Praktická časť: Dlhometrážny autorský dokumentárny film (min. 50 min.)
Teoretická časť: Interpretácia skutočnosti vo filme a práca s autorskou interpretáciou – použitie archívnych materiálov v dokumentárnom filme
3. 9:40 Bc. Filip Adamec SaZS – SS interná doc. Maroš Šlapeta, ArtD. Praktická časť: Dlhometrážny autorský dokumentárny film (min. 50 min.)
Teoretická časť: Interpretácia skutočnosti vo filme a práca s autorskou interpretáciou – použitie archívnych materiálov v dokumentárnom filme
4. 10:00 Bc. Michal Horváth SaZS – ZS interná prof. Peter Mojžiš, ArtD. Praktická časť: Dlhometrážny hraný film s priestorovým zvukom
Teoretická časť: VR audio – nová dimenzia zvukového dizajnu
5. 10:20 Mgr. art. Viktor Krivosudský SaZS – ZS interná prof. Peter Mojžiš, ArtD. Praktická časť: Dlhometrážny hraný film s priestorovým zvukom
Teoretická časť: VR audio – nová dimenzia zvukového dizajnu
6. 10:40 Mgr. art. Rastislav Boroš SaRHaDF – RHF interná doc. Pavol Korec, ArtD. Praktická časť: Hraný film nad 30 min. zo súčasnosti
Teoretická časť: Subjektivizácia rozprávania ako východisko k transformácii reality v hranom filme
7. 11:00 Mgr. art. Martin Hnát SaRHaDF – RHF interná doc. Pavol Korec, ArtD. Praktická časť: Hraný film nad 30 min. zo súčasnosti
Teoretická časť: Subjektivizácia rozprávania ako východisko k transformácii reality v hranom filme
8. 11:20 Bc. Martina Buchelová SaRHaDF – RHF interná doc. Pavol Korec, ArtD. Praktická časť: Hraný film nad 30 min. zo súčasnosti
Teoretická časť: Subjektivizácia rozprávania ako východisko k transformácii reality v hranom filme
Komisia: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. predseda
prof. Ľudovít Labík, ArtD.
prof. Peter Mojžiš, ArtD.
doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.
doc. Maroš Šlapeta, ArtD.
Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.