Anifilm Třeboň s bohatou účasťou študentov animovanej tvorby z FTF VŠMU

V dňoch 1. 5. až 7. 5. 2017 sa v Třeboni konal významný medzinárodný festival animovaných filmov Anifilm Třeboň 2017. V rámci širokej ponuky programov festivalu prebiehali aj animačné dielne ČEZ Škola animácie, na ktorých si mohli deti zo základných škôl, ale aj laická verejnosť, vyskúšať svoje animačné zručnosti. Deti mali k dispozícii rôzne materiály – výkresy, farebné papiere, ceruzky, farbičky, fixky, nožnice, plastelínu atď. , mohli si zvoliť ľubovoľnú techniku – papierikovú, kreslenú alebo počítačovú animáciu, prípadne animovať plastelínu.

Poslucháči Ateliéru animovanej tvorby spolu so svojimi pedagógmi celý týždeň ako lektori pomáhali mladým nadšencom animácie s výrobou postavičiek, pozadí i so samotnou animáciou. O náš stánok bol skutočne veľký záujem, deti zrejme vycítili, že naši študenti animujú nielen rukami, ale aj srdcom.

Okrem toho sa vo festivalových súťažiach úspešne predviedli aj dva filmy našich študentov. Chilli je animovaný film Martiny Mikušovej o vášni, agresivite a nedorozumeniach v partnerskom zväzku. Animácia a vizuál boli inšpirované naivným umením, hlbokými snami a podvedomím. Martina reprezentovala Slovensko a VŠMU v Medzinárodnej súťaži študentských filmov. Marek Jasaň prispel svojim krátkym filmom Tutti do Medzinárodnej súťaže abstraktných a nenaratívnych animácií.


Chilli, 2016, réžia: Martina Mikušová, producent: FTF VŠMU

ČEZ Škola animácie pod vedením študentov a pedagógov Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU: