Pondelok 5. jún 2017 BARCO OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC
 
9:00 Mgr. art. Andrej GREGORČOK – AT Websterovci – umelecký výkon.
Tvorivý proces pri výrobe 3D CGI animovaného seriálu Websterovci – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Vladimír Malík, ArtD.
  oponenti: prof. Ondrej Slivka, ArtD., prof. Ľudovít Labík, ArtD., doc. Akad. maliar Michal Zeman
 
9:30 Mgr. art. Mária KODČÍKOVÁ – SaZS – ZS Rozhovory o filmovej hudbe (dokumentárny film, nahrávka zvuku, zvuková postprodukcia a zvuková mixáž) – um. výkon.
Príprava a realizácia nahrávok pôvodnej hudby pre audiovizuálne diela – teoretická práca.
  školiteľ: prof. Peter Mojžiš, ArtD.
  oponenti: prof. Darina Smržová, prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD., prof. Jozef Hardoš, ArtD.
 
10:00 Mgr. art. Peter POKORNÝ – SaZS – SS Biorezonancia – um. výkon.
Dokumentárne tendencie v hraných filmoch, hrané tendencie v dokumentárnych filmoch a vplyv týchto tendencií na strihovú skladbu – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Maroš Šlapeta, ArtD.
  oponenti: prof. Darina Smržová, RNDr. Gustáv Murín, PhD.,  doc. Ján Oparty, ArtD.
 
10:30 Mgr. art. Erik PRAUS – SaRHaDF – RDFe Zem, ktorá hľadá svoje nebo – um. výkon.
Politika v slovenskom dokumentárnom filme – teoretická práca.
  školiteľ: prof. Ingrid Mayerová, ArtD.
  oponenti: prof. Jan Gogola , doc. Ján Oparty, ArtD., doc. Peter Dimitrov, ArtD.
 
11:00 Mgr. Adam HANULJAK – SaRHaDF – RDF 10 rokov lásky – um. výkon.
Paralelné životy. Vyrovnávanie sa s minulosťou – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Robert Kirchhoff, ArtD.
  oponenti: prof. Ingrid Mayerová, ArtD., doc. Marek Šulík, ArtD., Mgr. Martin Palúch, PhD.
 
  KOMISIA:
  predseda: OK prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
  členovia: OK prof. Ingrid Mayerová, ArtD.
  OK prof. Peter Mojžiš, ArtD.
  prof. Ondrej Slivka, ArtD.
  OK prof. Darina Smržová
  OK doc. Vladimír Malík, ArtD.
  doc. Maroš Šlapeta, ArtD.
  doc. Robert Kirchhoff, ArtD.
 
 
 
  Utorok 6. jún 2017 BARCO OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC
 
9:00 Mgr. art. Denisa BURANOVÁ – KTVE – KT Piata loď – um. výkon.
Svetlo-tonálne riešenie a vizuálna štruktúra v digitálnej kinematografii – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Ivan Finta, ArtD.
  oponenti: prof. Ján Ďuriš, ArtD., Mgr. art. Martin Žiaran, Mgr. art. Peter Bencsik
 
9:30 Mgr. art. Ondrej SYNAK – KTVE – KT Z vody – umelecký výkon.
Digitálna tvorivá postprodukcia reálneho titulu hraného alebo dokumentárneho filmu Z vody – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Štefan Komorný, ArtD.
  oponenti: prof. Ján Ďuriš, ArtD., prof. Jozef Hardoš, ArtD., Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD.
 
10:00 MgA. Peter BADAČ – PAU Produkcia celovečerného kinofilmu „Špina“ – um. výkon.
Vývoj a trendy televíznej dramatickej tvorby vo svete a na Slovensku – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Peter Svarinský
  oponenti: prof. PhDr. Martin Šmatlák, Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD., Mgr. Tereza Polachová
 
10:30 Mgr. art. Andrej SEDLÁK – PAUe A predsa sa točí. Produkcia 34 dielov televízneho cyklu – umelecký výkon
Kreatívna práca producenta pri vývoji a produkcii televíznych programov – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Ján Oparty, ArtD.
  oponenti: prof. Patrik Pašš, doc. Peter Svarinský, Mgr. Alexandra Blanarovičová, PhD.
 
  KOMISIA:
  predseda: OK prof. Jozef Hardoš, ArtD.
  členovia: OK prof. Ján Ďuriš, ArtD.
  OK doc. Ján Oparty, ArtD.
  doc. Štefan Komorný, ArtD.
  doc. Ivan Finta, ArtD.
  doc. Peter Svarinský
  OK Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
  OK Mgr. art. Barbara Harumová Hessová, ArtD.