Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave oznamuje, že dňa 18. mája 2017 o 13,30 hod. sa v budove FTF na Svoradovej ul. 2., v učebni Barco, v odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. art. Petra Kerekesa, ArtD., odborného asistenta FTF VŠMU, z Ateliéru dokumentárnej tvorby s názvom : „Zmocniť sa spomienky“ – dokumentárny film a vytváranie kolektívnej pamäti a obhajoba habilitačnej práce: Réžia dokumentárnych filmov: Ako sa varia dejiny, Zamatoví teroristi (spoluréžia), Trixi (z televízneho cyklu Prvá).