6. apríla 2017 o 17.00 hod. bola v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici slávnostne otvorená výstava prác študentov Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU Bratislava

9. trienále poslucháčov umeleckých škôl TALENTY

Výstava sa koná pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša
Usporiadatelia: Trnavský samosprávny kraj, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Kurátorky výstavy: Dana Janáčková a Eva Gubčová
Výstava potrvá do 28. mája 2017
Otvorené: pondelok – piatok 8:00 – 16:00, nedeľa 13:00 – 17:00

foto Vladimír Holický