Na Katedre audiovizuálnych štúdií možno študovať študijný program Audiovizuálne štúdiá. Prijímačky sa konajú každoročne, pričom počet nových študentov nepresahuje číslo 10. Nízky počet študentov umožňuje počas štúdia individuálnejší prístup…

viac na http://ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/katedra-audiovizualnych-studii/prijimacie-pohovory/