ERASMUS 2017/2018 – FTF VŠMU – VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA AKADEMICKÚ MOBILITU