FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018
V BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
OTVÁRA TIETO ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: SCENÁRISTIKA FILMU
Termín prijímacích skúšok: 8. – 9. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU
Termín prijímacích skúšok: 6. – 8. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: maximálne 6

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
Termín prijímacích skúšok: 9. – 10. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA
Termín prijímacích skúšok: 2. – 3. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5
Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

Študijný plán VIZUÁLNE EFEKTY
Termín prijímacích skúšok: 9. – 10. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Študijný program: ANIMOVANÁ TVORBA
Termín prijímacích skúšok: 6. – 7. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA
Termín prijímacích skúšok: 7. – 8. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3. 1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán ZVUKOVÁ SKLADBA
Termín prijímacích skúšok: 7. – 8. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 3.1.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Študijný program: PRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO UMENIA
Termín prijímacích skúšok: 2. – 3. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 2. 12. 2016
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 10

Študijný program: AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ
Termín prijímacích skúšok: 1. – 2. júna 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: do 1. 5. 2017
Posledný termín na zaslanie povinných domácich prác na talentovú skúšku (dátum pošty): do 15.5.2017
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: maximálne 8

Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov 1. bakalárskych ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 2017/17 sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM
Uchádzač môže poslať buď ručne vyplnenú papierovú prihlášku na bakalárske štúdium na zakúpenom tlačive ŠEVT, alebo môže vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.

FTF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Uchádzači ju nájdu na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.sk
Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
50,- (päťdesiat) Eur v prípade zaslania papierovej prihlášky na tlačive ŠEVT
40,- (štyridsať) Eur v prípade elektronickej formy prihlášky – ZVÝHODNENÁ CENA

Podrobné informácie k bakalárskym prijímacím skúškam pre akademický rok 2017/18 nájdete v priložených PROSPEKTOCH konkrétnych študijných programov / plánov.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:
28. októbra 2016, 9.00 – 15.00 (piatok) na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM:

VŠETKY ŠTUDIJNÉ PROGRAMY / PLÁNY:
11. novembra 2016 (piatok) o 10.00 hod. na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Študijný program Audiovizuálne štúdiá má okrem novembrového aj druhý termín konzultácii:
7. apríla 2017 (piatok) o 10.00 hod. na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava
POPLATOK ZA KONZULTÁCIE: 20,- (dvadsať) EUR
UHRADIŤ NA ÚČET :
Platba zo Slovenska a krajín EÚ:
SK 54 8180 0000 0070 0007 2882
BIC kód SPSRSKBAXXX
variabilný symbol:  223
špecifický symbol: 30
Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:
KON18-Meno-Priezvisko (príklad: KON18-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ:   
SK 54 8180 0000 0070 0007 2882
SWIFT kód SUBASKBX
variabilný symbol: 223
špecifický symbol: 30.
Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:
KON18-Meno-Priezvisko (príklad: KON18-Jana-Kovacova)

Ústrižok o zaplatení poplatku za konzultácie (PAPIEROVÉ potvrdenie) treba priniesť na konzultácie. Nemôže sa platiť v hotovosti na mieste. SMS z banky, alebo iné typy potvrdení neakceptujeme.


Prospekty k prijímacím skúškam:

vizualne-efekty-2017-18-bc-prospekt
zvukova-skladba-2017-18-bc-prospekt
strihova-skladba-2017_18-bc-prospekt
rezia-hraneho-filmu-2017-18-bc-prospekt
scenaristika-2017-18-bc-prospekt
produkcia-av-umenia-2017-18-bc-prospekt
rezia-dokumentarneho-filmu-2017-18-bc-prospekt
audiovizualne-studia-2017-18-bc-prospekt
kameramanska-tvorba-2017-18-bc-prospekt
animovana-tvorba-2017-18-bc-prospekt


Harmonogramy prijímacích skúšok: 

animovana-tvorba-2017-18-bc-harmonogram
kameramanska-tvorba-2017-18-bc-harmonogram
produkcia-av-umenia-2017-18-bc-harmonogram
rezia-dokumentarneho-filmu-2017-18-bc-harmonogram
rezia-hraneho-filmu-2017-18-bc-harmonogram
scenaristika-2017-18-bc-harmonogram
strihova-skladba-2017-18-bc-harmonogram
vizualne-efekty-2017-18-bc-harmonogram
zvukova-skladba-2017-18-bc-harmonogram